Gerrit Franken

Associate

Gerrit Franken, afgestuurd econoom aan de Tilburg University, is sinds 1994 actief in de telecommunicatiesector. Binnen het huidige Allinq heeft hij tot 2016 diverse rollen vervuld. Specificeren, ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van informatienetwerken hebben zijn bijzondere aandacht. Het opzetten en uitbouwen van bedrijven/bedrijfsonderdelen om in die markt een rol van betekenis te spelen is zijn passie. Uiteindelijk is de doelstelling om met het beschikbaar maken van informatie een positieve bijdrage te leveren in termen van welvaart en welzijn aan de maatschappij. Persoonlijk motto luidt: alles is al bedacht, de mensheid heeft het alleen nog niet ontdekt.....of is het vergeten! Kennis en informatie delen is het hoogste goed om de mensheid vooruit te helpen. 

Sinds januari 2016 is Gerrit actief vanuit zijn bedrijf GLOcaliX, globale concepten lokaal beschikbaar maken en vice versa, actief in meerdere domeinen van de telecommunicatiemarkt. 

Binnen The Broadband Factory is Gerrit belast met het ontwikkelen van visie, missie, doelstelling, strategie en bijbehorende businesscase. Klantgerichte focus en echt waarde toevoegen door iets anders en beter te doen zijn daarbij het uitgangspunt.


Diensten

Een greep uit onze diensten

  GIS-analyse
  Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek rurale gebieden
  Site surveys tracés, PoP-locaties en kunstwerken

  High Level Designs FttH, VDSL en HFC
  Ontwerp netwerkconcepten, labeling documentatie, PvE, lasplannen enz.
  NGA-analyse

Lees meer...
Publicaties

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van breedband in een ruraal gebied


Terwijl in stedelijke gebieden breedband ruim en betaalbaar voorhanden is, is dat in de zogenaamde buitengebieden wel anders. De traditionele marktpartijen staan vanwege de hoge kosten niet te springen om hier te investeren en proberen zoveel mogelijk hun bestaande infrastructuur te gebruiken.

Lees meer...