Fryslân wil snel internet met marktpartij

12 juni 2016 17:29 Het doel is om via een samenwerking tussen marktpartij(en), de provincie en de gemeenten tot een snelle aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân te komen. Er liggen nu een aantal realistische voorstellen van marktpartijen die dit mogelijk lijken te maken.

Mogelijkheden
Twee concrete mogelijkheden lijken kansrijk. Deze worden nu uitgewerkt, zodat de provincie in juli een definitief besluit kan nemen. De privaat publieke samenwerking (PPS) is een van de mogelijkheden. Hierbij maakt de provincie afspraken met een marktpartij(en) om samen met gemeenten en de provincie een nieuw netwerkbedrijf te realiseren. Dit gebeurt via een aanbesteding. Op deze manier kan er glasvezel worden aangelegd in de witte gebieden in Fryslân. De andere mogelijkheid is het faciliteren van een marktpartij die op eigen initiatief de witte gebieden van glasvezel wil voorzien.

Vaart
De provincie beoordeelde de voorstellen die voortkwamen uit de gesprekken op haalbaarheid, kosten, snelheid en kwaliteit. Op basis daarvan werkt de provincie de mogelijkheden verder uit. Tijdens dit proces is er frequent afstemming met de Friese gemeenten. Ook neemt de provincie lopende lokale initiatieven in Fryslân mee in de afstemming en uitwerking. “Binnen nu en drie jaar moeten nagenoeg alle witte gebieden in Fryslân beschikken over glasvezel”, vindt gedeputeerde Poepjes. “We houden de vaart erin. Met de stappen die wij dit jaar hebben gezet, vertrouw ik erop dat uiterlijk voorjaar 2017 de schep in de grond kan.”

Investering
De uitvoering van een van de varianten vraagt om een investering van de provincie van maximaal €35 miljoen. De omvang van deze investering is mede afhankelijk van het financiële belang van marktpartijen in een nieuw netwerkbedrijf. Ook is dit afhankelijk van de financiële participatie van de Friese gemeenten. Het bedrag wordt vrijgemaakt uit de €60 miljoen die Provinciale Staten in 2014 beschikbaar stelde.Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter
 


Diensten

Een greep uit onze diensten

  GIS-analyse
  Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek rurale gebieden
  Site surveys tracés, PoP-locaties en kunstwerken

  High Level Designs FttH, VDSL en HFC
  Ontwerp netwerkconcepten, labeling documentatie, PvE, lasplannen enz.
  NGA-analyse

Lees meer...
Publicaties

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van breedband in een ruraal gebied


Terwijl in stedelijke gebieden breedband ruim en betaalbaar voorhanden is, is dat in de zogenaamde buitengebieden wel anders. De traditionele marktpartijen staan vanwege de hoge kosten niet te springen om hier te investeren en proberen zoveel mogelijk hun bestaande infrastructuur te gebruiken.

Lees meer...