Project aanleg breedband is mislukt

24 maart 2016 11:35 De manier waarop het nu gebeurt, via corporaties en dorpsinitiatieven met steun van de provincie, werkt niet, erkent gedeputeerde Sietske Poepjes.

Hoe de provincie de dertigduizend huishoudens op het platteland - de zogenoemde witte vlekken - van glasvezel gaat voorzien, is nog niet duidelijk. De provincie werkt op dit moment aan plannen die half april klaar moeten zijn. ,,Het loopt niet zoals wij willen. Je moet als dorpsinitiatief haast een financieel expert en ingenieur inhuren om het voor elkaar te krijgen. Het vraagt simpelweg te veel van de mensen."

In het huidige systeem dat zo’n drie jaar geleden werd geïntroduceerd konden dorpsgemeenschappen of corporaties subsidie krijgen van de provincie om glasvezel aan te laten leggen. Ook hielp de provincie bij het krijgen van leningen. Groot struikelblok was de deelname van mensen in de dorpen en op het platteland. Om het enigszins rendabel te krijgen moest bijna iedereen meedoen. De kosten voor de aanleg, vaak rond de 7500 euro per huishouden, konden in de loop van de tijd worden betaald in maandelijkse termijnbedragen, daar bovenop kwamen nog de kosten voor een provider.

,,Wij willen de aanleg van glasvezel meer gaan beschouwen als andere infrastructuur, zoals autowegen en waterwegen. Maar de aanleg van glasvezel is een ongewoon probleem. Niemand had vijf jaar geleden kunnen bedenken dat het zo’n vlucht zou nemen."
In Fryslân zijn zo’n dertigduizend adressen die geen snelle internetverbinding hebben. In de afgelopen twee jaar hebben tussen de vijftienhonderd en de tweeduizend huishoudens via het breedbandfonds van de provincie en eigen inzet een snelle verbinding gekregen.

Hoe de provincie ervoor wil zorgen dat de verdere aanleg van breedbandinternet vaart krijgt, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het in samenwerking met gemeenten, mogelijk laat de provincie zelf kabel aanleggen. Daarbij moet ze wel voldoen aan Europese eisen. ,,Het mag geen staatssteun zijn, maar Brussel wordt daar soepeler in", stelt Poepjes.

Ze kijkt ook naar andere initiatieven in de provincie zoals in Drachten en het noordoosten van Fryslân waar KabelNoord vorig jaar tienduizend aansluitingen realiseerde, ook op het platteland. In Drachten heeft ICT Center Friesland in opdracht van een aantal partijen onderzoek gedaan naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor ruim tien miljoen kan iedereen worden aangesloten - vierduizend huishouders - met een bankgarantie van de Bank Nederlandse Gemeenten die door Smallingerland moet worden aangevraagd. De kosten per huishouden bedragen dan vijftien euro per maand.Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter
 


Diensten

Een greep uit onze diensten

  GIS-analyse
  Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek rurale gebieden
  Site surveys tracés, PoP-locaties en kunstwerken

  High Level Designs FttH, VDSL en HFC
  Ontwerp netwerkconcepten, labeling documentatie, PvE, lasplannen enz.
  NGA-analyse

Lees meer...
Publicaties

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van breedband in een ruraal gebied


Terwijl in stedelijke gebieden breedband ruim en betaalbaar voorhanden is, is dat in de zogenaamde buitengebieden wel anders. De traditionele marktpartijen staan vanwege de hoge kosten niet te springen om hier te investeren en proberen zoveel mogelijk hun bestaande infrastructuur te gebruiken.

Lees meer...