Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van breedband in een ruraal gebied

3 maart 2016 20:22 Overheden en lokale belangengroepen ontwikkelen zelf plannen om snel breedband in hun gebied mogelijk te maken. Maar het ontwikkelen en bouwen van een breedbandnetwerk is kostbaar en zeker niet eenvoudig. Bij het maken van deze plannen komen allerlei vragen naar voren waarop een antwoord op moet komen. Vragen zoals: hoe pakken we het aan, welke diensten worden aangeboden, wat gaat het kosten, wie sluiten we wel aan en wie niet enz.

De omvang en de complexiteit van dit vraagstuk vraagt expertise van en over breedbandnetwerken. Deze expertise is bij de overheid en bij de lokale belangengroepen meestal niet voorhanden, waardoor het in de deze gevallen noodzakelijk is om een adviseur in te schakelen. Om invulling te geven aan de specifieke vragen van klanten heeft The Broadband Factory een analyse ontwikkeld om op basis van gebiedskenmerken de impact van het nieuw te bouwen netwerk in het gebied te bepalen. Op basis van deze analyse is het mogelijk om een financiële indicatie af te geven van het te bouwen netwerk.

De GIS-analyse is onderdeel van het 'Broadband House' Informatie model.

Het maken van een GIS-analyse is zinvol als het om een groot gebied gaat, bijvoorbeeld het grondgebied van 1 of meerdere gemeenten of een provincie. Voor het maken van de GIS-analyse maakt het niet uit hoe groot het gebied is. Bij een eerste verkenning van een projectgebied of het maken van een business case is het hierdoor niet noodzakelijk om een gedetailleerd ontwerp en calculatie te maken. De omvang van het projectgebied is nog niet helemaal vastgesteld en er zijn nog vele vragen te beantwoorden voordat daadwerkelijk begonnen kan worden met de bouw van het netwerk. En daarbij is het maar de vraag of er wel op korte termijn gebouwd gaat worden.

Een GIS-analyse is in verhouding tot een gedetailleerde engineering snel gemaakt tegen een relatief lage investering.

Bij het maken van een GIS-analyse worden de volgende stappen gevolgd:

 1. Afbakenen van het gebied
 2. Verzamelen van geografische data van het gebied, zoals wegen, spoor, water (Openstreetmaps)
 3. Selectie van adressen op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in het uiteindelijke doelgebied
 4. Berekenen van de landschapsparameters
 5. Opstellen van geografische overzichten op basis van landschapsparameters
 6. Opstellen van financiële indicatie op basis van landschapsparameters
De GIS-analyse geeft inzicht in de volgende onderwerpen:

 • De mate van aansluitbaarheid van individuele adressen
 • Adressen die kostenverhogend werken
 • Adressen die geclusterd aangesloten kunnen worden
 • Impact van kunstwerken in een gebied
 • Kengetallen voor de basisinfrastructuur en de huisaansluitingen van een mogelijk netwerk
 • Verschil in kosten (indicatief) tussen verschillende landschappen  (lintbebouwing/kernen/gespreide bebouwing)
 • Indicatie van de te verwachten kosten
De resultaten van de GIS-analyse worden per gebied verwerkt in een rapportage. Deze rapportage beschrijft hoe de analyse is uitgevoerd en bevat minimaal:

 • Algemene informatie zoals de geografische kenmerken van de gemeente en de gebruiksfuncties in het buitengebied
 • Per woning worden de landschapsparameters vastgelegd in stappen (>20, >50, >100 en >200)
 • Toepassing van clusters indien meerdere woningen ver van de weg staan
 • De resultaten worden gepresenteerd in een schematisch overzicht van de kengetallen
 • Een overzicht van de opbouw van het netwerk
 • Een tekening met overzicht van de adressen in het buitengebied
 • Globale indicatieve berekening gemiddelde kosten aansluitingen
Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter
 


Diensten

Een greep uit onze diensten

  GIS-analyse
  Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek rurale gebieden
  Site surveys tracés, PoP-locaties en kunstwerken

  High Level Designs FttH, VDSL en HFC
  Ontwerp netwerkconcepten, labeling documentatie, PvE, lasplannen enz.
  NGA-analyse

Lees meer...
Publicaties

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van breedband in een ruraal gebied


Terwijl in stedelijke gebieden breedband ruim en betaalbaar voorhanden is, is dat in de zogenaamde buitengebieden wel anders. De traditionele marktpartijen staan vanwege de hoge kosten niet te springen om hier te investeren en proberen zoveel mogelijk hun bestaande infrastructuur te gebruiken.

Lees meer...